Norwegian Danish English Finnish French German Spanish Swedish
Podagra / Urinsyregikt

Podagra / Urinsyregikt

– Man får ett eller flere røde, ømme og hovne ledd.

Avfallsprodukt

Urinsyre er sluttproduktet i nedbrytningen av nukleinsyrer, som er hovedbestanddelen i DNA.

– Ved primær urinsyregikt har man enten økt produksjon eller nedsatt utskillelse av urinsyre. Dersom man spiser mye mat som inneholder nukleinsyrer vil det i seg selv kunne føre til økt produksjon, og flere anfall.

Del denne siden