Norwegian Danish English Finnish French German Spanish Swedish
 • Strekkmerker

  Strekkmerker

 • Smerte i nakke og skulder

  Smerte i nakke og skulder

 • Smerter for muskel og skjelett plager

  Smerter for muskel og skjelett plager

 • Hårfjerning

  Hårfjerning

Forside

MARKEDSRÅDET:  Forbrukertilsynet har misforstått loven ! 
Forbrukertilsynet ila sist sommer Lasercureclinic Norway Ltd. (Laserklinikken) og daglig leder store, løpende bøter for påståtte brudd på bestemmelsene om markedsføring i lov om alternativ behandling.


Forbrukertilsynet påsto at det var ulovlig å referere til konkrete diagnoser i markedsføringen, samt at det var ulovlig å bruke uttrykket «behandle» i tilknytning til disse diagnosene.

Laserklinikken og daglig leder brakte saken inn for Markedsrådet, som den 10. januar 2019 konkluderte med at Forbrukertilsynet lovanvendelse og lovforståelse var uriktig!

Markedsrådet la til grunn at lov om alternativ behandling av sykdom mv. med tilhørende forskrift og forarbeider tilsier at det må foreligge konkrete og mer presise påstander om hvilken effekt behandlingen vil kunne ha på konkrete sykdommer eller lidelser, for at markedsføringen er ulovlig.

Det var altså ikke tilstrekkelig lovhjemmel til å begrense markedsføringen på den måte som Forbrukertilsynet gjorde!

Markedsrådet påpekte bl.a. at hensynet til pasientsikkerhet trakk i retning av at markedsføringspåstandene måtte inneholde relativt konkrete løfter om helbredelse eller liknende, for å rammes av loven.

Videre la Markedsrådet i sine premisser til grunn at loven ikke ga grunnlag for å oppstille noe helt klart og kategorisk forbud mot å omtale seriøs forskning i markedsføringen.

Markedsrådet viste også til den alminnelige ytringsfriheten, samt til næringsdrivendes plikt til å informere forbrukerne om sine tjenester, slik dette fremgår av tjenesteloven.

Lasercureclinic Norway Ltd. og Anne Harila ble tilkjent saksomkostninger med i alt kr. 125.000.

Forbrukertilsynet forsøker på sine hjemmesider å fremstille Markedsrådets vedtak som en seier. I realiteten gikk altså Forbrukertilsynet på et sviende nederlag! For tilsynet må det være særdeles pinlig å bli tatt i uriktig lovanvendelse på helt avgjørende punkter!

Markedsrådets vedtak må selvfølgelig innebære at Forbrukertilsynet nå må endre sin praksis overfor alternativbransjen, og legge helt nye normer til grunn for sin vurdering av markedsføringen!

Lasercureclinic Norway Ltd. (Laserklinikken) markedsfører for øvrig heller ikke sin virksomhet på den måte som Markedsrådet forbyr. Vedtaket innebærer derfor ikke at virksomheten må endre på sin markedsføring.   (Geir Johan Nilsen, Advokat / Attorney-at-law)


Velkommen til laserbehandlinger.

"Hos oss finner du engasjerte laserterapeuter som innehar ny oppdatert kompetanse og laserutstyr innen vårt fagfelt".

Vi har bred oppdatert fagkompetanse, lengst erfaring og vi har moderne utstyr. Laserbehandlingene blir tilpasset ditt behov.
Vi ønsker at så mange som mulig kan ta seg råd til våre laserbehandlinger. Den muligheten gir vi deg, ved å ha priset våre smerte -og rehabiliteringsbehandlinger  til kr 600,- pr. behandling.Dvs kr 6000,- for 10 behandlinger.  Vi ønsker fortsatt å være en klinikk som folk med forskjellige helseplager kan ta seg råd til å bruke. 
Når det gjelder estetiske laserbehandlinger for hud, blir det gitt pris etter konsultasjon.
Vi har toppmoderne lasere for estetiske behandlinger.  Vi gjør oppmerksom på at alle lasermaskiner for estetisk bruk kun kan laserbehandle i hudens overflate, "soft tissue"  Det er IKKE kirurgi.

Vi ønsker å nevne dette: De lasere som regnes som kirurgiske er oftest å finne hos tannleger som har byttet ut boremaskiner med laser, dvs de har lasere for hardt vev som tenner er, eller for å komme seg gjennom benstrukturen "hard tissue" i munnen i forbindelse med implantater. 

Anne Harila var den 4. og yngste i Vest-Europa, og den første i Norden som tilbød laserbehandlinger for helseplager. De første lasermaskinene var laget i tidligere Sovjetunionen.

Anne Harila har drevet med laserbehandlinger siden 1973, og åpnet sin første laserklinikk i Norge i 1979. 
45 års erfaring med laserbehandlinger.

For mange år siden var det høy intensive automatiserte lasere for smerte og rehabilitering der var tidsbruken 10 minutter pr. pasient.

De høyintensive laserne for smerte- og rahbiliterings laserbehandling var borte fra markedet i mange år, men er på vei inni markedet igjen, de er dessverre ikke automatiserte og har lavere utgangseffekt i forhold til de første tidligere laserne på -70 og -80 tallet.

Behandlingene har forskjellig tidsbruk, vorter, pigmentflekker, milier tar mindre tid å laserbehandle i forhold til tidsbruk for andre helseplager.  

Laserklinikken  har et stort utvalg av topp moderne lasermaskiner for mange forskjellige  helseplager, og har av den grunn en lang liste med laserbehandlinger som tilbys.
Vi har automatiserte lasermaskiner som kan laserbehandle store områder på engang, og lasere som kan laserbehandle mindre områder. Vi velger hvilke laserbehandlinger som kan passe for deg.

De som arbeider i vår kjede er Laserterapeuter med  utdannelse i laserbehandlinger og har i dag mange års praktisk erfaring. 

 

 

 


Følg og på facebook

Aktiviteter & Info

 • 1
 • 2

Tinnitus / Hyperakusis/ Morbus Meniere

Tinnitus / Hyperakusis/ Morbus Meniere Oppgaver av organer Hørsel og Balanse Den grunnleggende biologiske oppgavene til organene i hørsel og balanse (likevekt) for både mennesker og dyr er: Tidlig varsling av...

Les Mer

Hva går laserbehandling ut på?

Hva går laserbehandling ut på? Hva er laser og LLLT? Hva er en forskjell mellom laser og sollys? Hva er en forskjell mellom laserbehandling  og laserkirurgi? Hva er en forskjell mellom kirurgiske...

Les Mer

Referanser